srpski na klik

JEZIČKE IGRE ZA BOGAĆENJE REČNIKA

Sjajne su igre mašte koje utiču na razvoj jezika i omiljene su među decom zbog kreativnosti koju omogućavaju detetu. One su te koje detetu daju slobodu pri kreiranju maštovitog sveta i lakoće kojom dete u toku igre prelazi granicu između realnosti i mašte. Deca obožavaju brojne verbalne igre jer se govor u ovim igrama uči i razvija spontano. One pomažu detetu da prepoznaje govornu strukturu sredine u kojoj se nalazi i tokom igre kombinuje gramatička pravila jezika.