Bilinjgvizam blog

RANI BILINGVIZAM – NAJČEŠĆA PITANJA

Da li su dvojezična deca zbunjena? Odgovor na jednu od najvećih dilema roditelja bilingvalne dece i suočavanje sa protivrečnim stavovima.