deca

drugi treci jezik

KADA DETETU DA UKLJUČIMO DRUGI, ODNOSNO TREĆI JEZIK?

Jedno od najčešćih nedoumica kada je bilingvizam vaših mališana u pitanju jeste upravo ovo. Pričaćemo o tri vrste porodica u smislu jezika: porodice gde oba roditelja govore srpski i dete treba da nauči jezik sredine, porodice gde svaki od roditelja ima svoj maternji jezik i jezik sredine je jezik jednog od roditelja i porodice u …

KADA DETETU DA UKLJUČIMO DRUGI, ODNOSNO TREĆI JEZIK? Read More »