bogaćenje rečnika

TRI NAČINA DA PODSTAKNEŠ RAST VOKABULARA

Rezultat nedostatka okruženja srpskog jezika u dijaspori je siromašan fond reči sa kojim dete raspolaže, bez obzira na uzrast. Međutim, ono što je važno da znaš je da je bogaćenje rečnika proces koji traje ceo život. To je nešto na čemu mora da se radi,da se razvija i neguje.Postoje tri načina kako da podstakneš rast vokabulara:

JEZIČKE IGRE ZA BOGAĆENJE REČNIKA

Sjajne su igre mašte koje utiču na razvoj jezika i omiljene su među decom zbog kreativnosti koju omogućavaju detetu. One su te koje detetu daju slobodu pri kreiranju maštovitog sveta i lakoće kojom dete u toku igre prelazi granicu između realnosti i mašte. Deca obožavaju brojne verbalne igre jer se govor u ovim igrama uči i razvija spontano. One pomažu detetu da prepoznaje govornu strukturu sredine u kojoj se nalazi i tokom igre kombinuje gramatička pravila jezika.