Tag: bilingvizam

Bilingvizam Roditeljstvo

50 NAČINA DA POSTAVITE GRANICE U DVOJEZIČNOJ PORODICI KADA JE REČ O IZBORU JEZIKA

Postavljanje granica u dvojezičnim porodicama može biti izazovno, posebno kada dete pokazuje otpor da govori maternji jezik i većinom koristi jezik sredine. Evo šta možete preduzeti kako biste postavili granice i podstakli dete da koristi maternji jezik.…Saznaj više50 NAČINA DA POSTAVITE GRANICE U DVOJEZIČNOJ PORODICI KADA JE REČ O IZBORU JEZIKA