ŠTA KADA MAMA I TATA GOVORE RAZLIČITIM JEZICIMA?

Ako odgajate dete sa partnerom koji govori drugim jezikom, postoje neki koraci koje možete da preduzmete da biste podržali detetovu dvojezičnost:

Nastavite da govorite svoj jezik sa detetom: Važno je da nastavite da govorite svoj jezik sa detetom kako bi mu pružili priliku da ga nauči i da ga koristi.

Podstaknite dete da govori oba jezika: Podstaknite dete da govori oba jezika tako što ćete mu pružiti prilike da se izražava na oba jezika u različitim situacijama i sa različitim ljudima.

Podržavajte detetovo učenje drugog jezika: Pomozite detetu da se navikne na drugi jezik tako što ćete ga podstaknuti da sluša muziku, gleda filmove ili čita knjige na drugom jeziku.

Pazite da dete dobije adekvatnu podršku u školi: Ako dete pohađa školu gde se govori drugi jezik, obavezno se obratite školi da biste se uverili da dete dobija adekvatnu podršku u učenju tog jezika.

Razgovarajte sa detetom o njegovoj dvojezičnosti: Budite otvoreni i razgovarajte sa detetom o tome šta znači biti dvojezično i kako mu to može pomoći u životu.

Ako mama govori srpski, a tata drugi jezik, najbolje je da se prema detetu ophodite na jeziku koji najbolje razume. To može značiti da govorite na dva jezika u kući ili da se odlučite za jedan jezik i da se obučavate u njemu. Oba pristupa imaju svoje prednosti i nedostatke, tako da je najbolje da se posavetujete sa stručnjacima za jezike ili sa pedagozima kako biste pronašli najbolje rešenje za vašu porodicu.

Ukoliko odlučite da se obučavate u jednom jeziku, važno je da oba roditelja budu strpljivi i da se trude da dete razume šta se od njega traži. Ako govorite na dva jezika u kući, važno je da se trudite da dete nauči oba jezika na isti način i da mu pružite jednako pažnje na oba jezika. Bez obzira na to koji pristup odaberete, važno je da detetu pružite ljubav i podršku i da ga ohrabrite da se trudi da nauči nove stvari.

Ako mama i tata govore različitim jezicima, to može biti izazov za dete jer mora da se prilagođava različitim jezicima i kulturama. Međutim, postoji nekoliko stvari koje roditelji mogu da urade kako bi pomogli detetu da se lakše prilagođava ovakvoj situaciji:

  1. Oba roditelja treba da govore jezik koji dete najbolje razume i da ga koriste svaki put kada razgovaraju sa njim.
  2. Roditelji treba da pruže podršku detetu kada uči novi jezik i da mu pomažu da ga savlada.
  3. Roditelji treba da podržavaju detetove interese i da mu pruže priliku da se bavi aktivnostima koje voli, bez obzira na to koji jezik se koristi.
  4. Roditelji treba da budu strpljivi i da pruže detetu dovoljno vremena da se navikne na novi jezik i kulturu.

Ukoliko se roditelji pridržavaju ovih saveta, to će pomoći detetu da lakše nauči novi jezik i da se prilagodi novoj situaciji.