KOD KUĆE SA MAMOM I TATOM KOJI PRIČAJU RAZLIČITIM JEZICIMA

Dvojezične porodice u kojima svaki roditelj ima svoj maternji jezik uglavnom se lako organizuju I funkcionišu kada je dete sa jednim od roditelja kod kuće. Međutim, često su roditelji u nedoumici kako se ponašati I šta raditi kada je cela porodica na okupu.

Kada su oba roditelja kod kuće i govore različite maternje jezike, konzistentnost u komunikaciji može biti veliki izazov. Ali hajde prvo da vidimo na koji način možemo da posmatramo tu situaciju. Na prvom mestu treba da znamo da govorimo o dvojezičnom vaspitanju, a ono što radimo I primenjujemo kod kuće je zapravo ponašanje. Kao I za bilo koja druga pravila ponašanja koja postoje uspostavljen je dogovor po kom ona treba da se poštuju. Ništa drugačije nije i u ovom slučaju. Zapravo, porodica je ta koja postavlja pravila ponašanja kada su jezici u pitanju. I ta pravila treba poštovati pa je samim tim ključ u konzistentnosti. I znam da je možda najteži deo posla održati tu konzistentnost, ali  ipak,dobra vest je da  postoje neki pristupi koji mogu pomoći u održavanju konzistentnosti u jezičkoj interakciji u takvoj situaciji:

Dogovor kuću gradi, zato I jeste važan korak da se roditelji  dogovore o zajedničkom jeziku. Dogovorite se da koristite određeni zajednički jezik dok ste oboje prisutni. Na taj način, održavaćete konzistentnost u komunikaciji i stvorićete okruženje u kome  svi članovi porodice mogu razumeti svakoga i mogu biti uključeni u razgovor.

Možete  da uvedete određene rutine u kojima se koristi određeni jezik. Ako pođemo od toga da mama zna tatin jezik I tata zna mamin jezik na nekom nivou, onda na primer, određen deo dana može biti rezervisan za komunikaciju na jednom jeziku, dok se drugi jezik koristi u drugim delovima dana. Ovo može pomoći deci da se naviknu na jezičke promene i olakša konzistentnost. Važno je napraviti dogovor koje su tačno te rutine I poštovati ih bez izuzetka.

Roditelji mogu da koriste jezike u odgovarajućim kontekstima. Jedan roditelj može biti odgovoran za učenje i komunikaciju vezanu za školu i obrazovanje, dok drugi roditelj može biti više angažovan u igri i svakodnevnim aktivnostima. Na taj način, dete će biti izloženo različitim situacijama i kontekstima na oba jezika.

Smatram da je veoma važno podsticati međujezičku komunikaciju unutar porodicei. Oba roditelja treba da budu otvorena za korišćenje i učenje jezika drugog roditelja. Na taj način, deca će biti izložena jezicima oba roditelja i naučiće kako da se snađu  u različitim jezičkim kontekstima. Roditelji treba da budu otvoreni i da imaju razumevanja prema detetu kada se ono izražava na jeziku koji nije maternji jezik roditelja. Važno je podržati dete u razvoju oba jezika i ohrabrivati ga da se slobodno izražava na oba jezika.

Igranje jezičkih igra ili aktivnosti koje podstiču upotrebu oba jezika, od velikog je značaja. Na primer, možete se igrati igre sa rečima, raznih vrsta slagalica ili čitati knjige na oba jezika. Ovo će pomoći deci da razviju veštinu prebacivanja između jezika i održavaju konzistentnost.

Želim da naglasim  da je svaka porodica jedinstvena i da pristup koji najbolje funkcionše zavisi  od funkcionisanja same porodice I pravilima koja su uspostavljena u okvirima te porodice. Komunikacija i fleksibilnost među roditeljima ključni su u održavanju konzistentnosti i stvaranju jezičkog okruženja koje odgovara porodicii.

Takođe, redovna komunikacija između roditelja je ključna kako biste se dogovorili o pristupu Opol metodi i kako biste pratili napredak deteta. Razgovarajte o izazovima i uspesima koje primećujete i zajedno tražite načine za poboljšanje jezičkog razvoja deteta. Opol metoda zahteva strpljenje, doslednost i predanost roditelja. Svako dete se razvija i uči jezike na svoj način, pa je važno da pružite podršku i podsticaj u njihovom jezičkom razvoju.

Ponekad se može dogoditi da dete pokuša da meša jezike ili da koristi samo jedan jezik sa oba roditelja. Postavite jasne granice i podsetite dete da svaki roditelj koristi svoj jezik. Budite dosledni u insistiranju na upotrebi odgovarajućeg jezika u određenim situacijama.

Pružiti detetu podršku i ohrabrenje u učenju oba jezika. Pohvalite dete kada koristi jezik na pravilan način i podstičite ga da se izražava na oba jezika. Ukoliko dete ima poteškoće, budite strpljivi i pružite mu dodatnu podršku kako bi prevazišlo te izazove. Ako dete pokazuje veću sklonost ili interesovanje za jedan jezik, budite fleksibilni i prilagodite se njegovim potrebama. Nađite način na koji možete podržati drugi “slabiji” jezik.

Pored roditelja, važno je osigurati i dodatnu podršku za razvoj jezika deteta. To može uključivati čitanje knjiga na oba jezika, gledanje filmova ili TV emisija na oba jezika, podrška kroz časove jezika, slušanje muzike ili podkasta na oba jezika itd. Ovo će pomoći detetu da proširi svoj rečnik i razumevanje jezika.

I na kraju, uvek imajte na umu da svako dete napreduje u jezičkom razvoju na svoj način i u svom tempu. Budite strpljivi, podržavajte dete i podstičite ga da aktivno koristi oba jezika. Sa doslednošću, podrškom i ljubaznošću, Opol metoda može biti uspešna čak i kada su oba roditelja koja govore različitim maternjim jezicima kod kuće.