50 nacina za granice u dvojezicnoj porodici

50 NAČINA DA POSTAVITE GRANICE U DVOJEZIČNOJ PORODICI KADA JE REČ O IZBORU JEZIKA

Postavljanje granica u dvojezičnim porodicama može biti izazovno, posebno kada dete pokazuje otpor da govori maternji jezik i većinom koristi jezik sredine. Evo šta možete preduzeti kako biste postavili granice i podstakli dete da koristi maternji jezik:

 • Komunikacija i razumevanje: Razgovarajte s detetom i pokušajte da razumete njegovu motivaciju za jezik srdeine. Pitajte ga zašto ne želi da govori maternjim jezikom i pažljivo saslušajte njegove razloge. Pokušajte da stvorite otvoren i prijateljski prostor za razgovor kako biste bolje razumeli detetove stavove.
 • Objasnite važnost maternjeg jezika: Razgovarajte s detetom o važnosti negovanja maternjeg jezika i povezanosti s njegovom kulturom. Istaknite prednosti bilingvizma, kao što su bolje razumevanje i komunikacija s rođacima, mogućnosti za zapošljavanje u budućnosti i razvijanje kulturnog identiteta.
 • Doslednost: Postavite jasne granice i budite dosledni u očekivanju da dete koristi maternji jezik. Definišite specifične situacije ili vremenske periode tokom kojih će se koristiti samo maternji jezik, na primer, tokom obroka ili vikendom. Važno je da svi u porodici podrže ove granice i dosledno ih primenjuju.
 • Podsticanje i podrška: Pružite detetu dodatnu podršku i podsticanje da koristi maternji jezik. Organizujte aktivnosti koje promovišu upotrebu tog jezika, kao što su čitanje knjiga, gledanje filmova ili igranje igara na maternjem jeziku. Takođe, pokažite pozitivan stav i ne štedite pohvale kada dete koristi maternji jezik.
 • Modelovanje: Budite dobar primer detetu tako što ćete i sami aktivno koristiti maternji jezik u komunikaciji s njim. Pokažite mu kako je maternji jezik deo vašeg svakodnevnog života i koliko vrednujete tu komunikaciju.
 • Strpljenje: Razumite da promena jezičkih navika može biti postepena i zahteva vreme. Budite strpljivi s detetom i pružajte mu podršku tokom ovog procesa. Nemojte ga siliti ili kažnjavati zbog nekorišćenja maternjeg jezika, već nastavite da podstičete i podsećate na njegovu važnost.

Važno je naglasiti da svako dete razvija jezik svojom jedinstvenom dinamikom i da ne postoji univerzalno rešenje za postavljanje granica u ovakvim situacijama. Svaka porodica će morati prilagoditi pristup svojim potrebama i vrednostima.

Evo još nekoliko saveta koji vam mogu pomoći:

 • Angažujte se u jezičkoj zajednici: Pokušajte da pronađete zajednicu ili grupe ljudi koji koriste isti maternji jezik kao i Vi. Uključite se u aktivnosti, kao što su jezičke škole, kulturne manifestacije ili društveni događaji, gde će Vaše dete imati priliku da se oseća uključeno i da vidi vrednost svog maternjeg jezika.
 • Razumevanje individualnosti deteta: Svako dete je jedinstveno i ima svoje razloge i preference kada je reč o jeziku. Pokušajte da razumete detetove potrebe i motivaciju. Ako dete ima negativna iskustva ili oseća pritisak zbog upotrebe maternjeg jezika, možda će biti potrebno dodatno razgovarati i prilagoditi pristup.
 • Fleksibilnost i kompromis: Razmotrite mogućnost fleksibilnosti u jezičkim pravilima. Možete razmotriti kombinaciju jezika u određenim situacijama ili postepeno povećavati vreme provedeno na maternjem jeziku. Bitno je pronaći ravnotežu između očuvanja maternjeg jezika i prilagođavanja okruženju.
 • Konsultujte stručnjaka: Ako imate poteškoća u postavljanju granica u vezi s jezikom u porodici, možete se obratiti stručnjaku za jezički razvoj ili pedijatru. Oni mogu pružiti specifične savete i strategije koje su prilagođene vašoj situaciji.

Važno je zapamtiti da je cilj održati komunikaciju i bliskost s detetom, kao i negovati ljubav prema jeziku i kulturi. Fleksibilnost, podrška i otvoren razgovor će biti ključni u procesu postavljanja granica u dvojezičnoj porodici.

 • Kreirajte jezička pravila: Uvedite jasna pravila u vezi s jezikom u porodici. Na primer, možete odrediti da se određeni vremenski periodi ili aktivnosti obavljaju isključivo na maternjem jeziku. Ovo će pomoći detetu da razume da postoji vreme i mesto za svaki jezik.
 • Implemetirajte jezičke rituale: Uvedite jezičke rituale kao deo svakodnevnog života. To mogu biti jednostavne aktivnosti kao što su jutarnji pozdrav na maternjem jeziku, večernje priče ili pevanje pesmica. Ovi rituali će detetu pomoći da se poveže s maternjim jezikom na emocionalnom nivou.
 • Ohrabrujte komunikaciju s rođacima: Podstičite dete da komunicira na maternjem jeziku s rođacima, bilo putem telefona, video poziva ili ličnih susreta. Ova interakcija će mu pomoći da vidi svrhu i korist upotrebe maternjeg jezika.
 • Istražujte kulturne aktivnosti: Uključite dete u kulturne aktivnosti vezane za njegov maternji jezik i kulturu. To mogu biti posebni festivali, hrana, tradicionalni plesovi ili muzika. Ova iskustva će detetu pružiti dublje razumevanje i povezanost s maternjim jezikom.
 • Podstaknite samostalnost: Dajte detetu određenu autonomiju u vezi s jezičkim izborima. Dopustite mu da koristi jezik sredine u situacijama gde je to prikladno, ali istovremeno podstičite upotrebu maternjeg jezika u drugim kontekstima. Ovo će mu omogućiti da razvije svoj jezički identitet.
 • Tražite podršku zajednice: Povežite se s drugim dvojezičnim porodicama ili zajednicama koje se suočavaju s istim izazovima. Možete dobiti korisne savete i deliti iskustva kako biste se osećali podržano i razumeli da niste sami u ovoj situaciji.

Postavljanje granica u dvojezičnim porodicama zahteva strpljenje, doslednost i otvorenost za prilagođavanje. Važno je da dete razume vrednost svog maternjeg jezika i da se oseća podržano u svom jezičkom razvoju.

 • Upotrebite jezik u svakodnevnim situacijama: Koristite maternji jezik u svakodnevnim aktivnostima kao što su pripremanje hrane, obavljanje kućnih poslova ili igra sa detetom. Ovo će omogućiti detetu da vidi praktičnu primenu jezika i njegovu važnost u svakodnevnom životu.
 • Povežite jezik sa interesovanjima deteta: Otkrijte šta je to što dete najviše zanima i pronađite načine da integrišete maternji jezik u te aktivnosti. Na primer, ako dete voli da se igra sportom, možete ga podsticati da koristi maternji jezik prilikom razgovora o igri ili gledanja sportskih emisija na tom jeziku.
 • Koristite multimedijalne izvore: Iskoristite multimedijalne izvore kao podršku u učenju maternjeg jezika. Pronađite knjige, časopise, crtaće, pesme ili filmove na maternjem jeziku koji će biti zanimljivi detetu. Ovo će mu pomoći da razvije veštine slušanja i razumevanja na maternjem jeziku.
 • Organizujte putovanja ili boravak u zemlji maternjeg jezika: Ako je moguće, organizujte putovanje ili produženi boravak u zemlji u kojoj se govori maternji jezik. Ovo će detetu pružiti intenzivno jezičko i kulturno iskustvo i podstaći njegovu želju da koristi maternji jezik.
 • Radite s jezičkim tutorom ili nastavnikom: Angažujte jezičkog tutora ili nastavnika koji će raditi s detetom na usvajanju i održavanju maternjeg jezika. Stručna podrška može biti od velike pomoći u jačanju jezičkih veština i samopouzdanja deteta.
 • Razgovarajte s detetovim učiteljem: Ako dete pohađa školu, razgovarajte s njegovim učiteljem o vašoj želji da se održava upotreba maternjeg jezika. Učitelj može pružiti podršku i predloge kako da se maternji jezik integriše u obrazovni proces.
 • Ne zanemarujte jezik sredine: Iako je važno postaviti granice i podsticati upotrebu maternjeg jezika, takođe je važno vrednovati i jezik sredine. Dete treba da se oseća uključeno i prihvaćeno u okruženju u kojem živi.
 • Podstičite dete da prepoznaje situacije u kojima je korisno koristiti maternji jezik: Razgovarajte s detetom o situacijama u kojima je korisno koristiti maternji jezik, kao što su komunikacija s rođacima ili održavanje veze sa svojom kulturom. Pomozite mu da razvije svest o prednostima korišćenja maternjeg jezika u određenim kontekstima.
 • Ispitajte interesovanja deteta na maternjem jeziku: Otkrijte šta dete najviše zanima i pronađite resurse i aktivnosti na maternjem jeziku kojima možete podržati ta interesovanja. To može biti čitanje knjiga, gledanje dokumentaraca ili upisivanje na jezičke kurseve vezane za te teme.
 • Ohrabrite dete da bude deo jezičke zajednice: Podstičite dete da se uključi u jezičku zajednicu izvan porodice. To može biti kroz prijateljstva s drugom decom koja govore isti jezik, aktivnosti u jezičkim školama ili učešće u kulturnim događajima i festivalima.
 • Uvedite jezičke igre i izazove: Koristite igre, kvizove ili izazove na maternjem jeziku kako biste detetu pružili zabavno iskustvo u učenju jezika. Ovo može podstaći njegovu motivaciju i interesovanje za upotrebu maternjeg jezika.
 • Budite fleksibilni u pristupu: Imajte na umu da jezik nije statičan i da se jezičke veštine razvijaju tokom vremena. Budite fleksibilni u prilagođavanju svojih očekivanja i metoda u skladu s potrebama i interesovanjima deteta.
 • Razgovarajte s detetom o jezičkim identitetima: Otvoreno razgovarajte s detetom o njegovom jezičkom identitetu i kako se oseća u vezi s upotrebom maternjeg jezika. Podstaknite ga da razmišlja o tome kako jezički identitet oblikuje njegovu ličnost i kako će mu to biti od koristi u budućnosti.
 • Negujte ljubav prema jezicima i kulturama: Važno je da dete razvija pozitivan stav prema jezicima i kulturama. Negujte ljubav prema maternjem jeziku i kulturi, ali takođe podstičite dete da istražuje i uči o drugim jezicima i kulturama. To će mu pomoći da shvati vrednost i bogatstvo različitih jezika.
 • Stvorite jezičko podsticajno okruženje kod kuće: Okružite dete jezičkim resursima na maternjem jeziku kod kuće. To može uključivati knjige, časopise, igračke, muziku i druge materijale na maternjem jeziku koji će biti lako dostupni detetu.
 • Komunicirajte s detetom na maternjem jeziku: Bez obzira na to koliko dete odgovara na jeziku sredine, nastavite da komunicirate s njim na maternjem jeziku. To će pomoći održavanju veze s maternjim jezikom i održavanju jezičkih veština deteta.
 • Budite dosledni: Kada postavljate granice u vezi s jezikom, važno je biti dosledan. Održavajte doslednost u očekivanjima i pravilima koja se odnose na jezičku upotrebu kako biste detetu poslali jasnu poruku o važnosti maternjeg jezika.
 • Budite strpljivi: Proces održavanja dvojezičnosti može biti izazovan, a dete može prolaziti kroz faze u kojima pokazuje manju zainteresovanost za maternji jezik. Budite strpljivi i podržavajući tokom ovih faza, i ne gubite veru u dugoročne koristi očuvanja maternjeg jezika.
 • Razgovarajte otvoreno o jeziku: Redovno razgovarajte s detetom o jezičkim izazovima s kojima se suočava. Otvorena komunikacija pomaže u razumevanju detetovih osećanja i pomaze u pronalaženju zajedničkih rešenja.
 • Postavite ciljeve: Postavite ciljeve za jezički razvoj deteta. To može uključivati određeni broj reči koje dete treba da nauči na maternjem jeziku svake nedelje ili meseca, ili cilj da dete koristi maternji jezik u određenim situacijama.
 • Budite uzor: Budite uzor detetu koristeći maternji jezik. Pokažite mu koliko jezika cenite i koliko vam je važno održavanje veze s maternjim jezikom. Vaša doslednost i predanost će biti inspiracija detetu da sledi vaš primer.
 • Pružite podršku detetu: Važno je pružiti detetu emocionalnu podršku tokom procesa održavanja dvojezičnosti. Podstičite ga, pohvaljujte njegov napredak i pružite podršku u suočavanju s izazovima s kojima se susreće.
 • Budite fleksibilni u prilagođavanju strategija: Svesni ste da svako dete ima svoj jedinstven put jezičkog razvoja. Budite fleksibilni u prilagođavanju strategija i pristupa kako biste najbolje odgovorili na potrebe i interese svog deteta.
 • Podstaknite dete na jezičku raznolikost: Podstičite dete da uživa u raznolikosti jezika. To može uključivati eksperimentisanje s jezičkim igrama, učenje novih reči i izraza, ili upoznavanje drugih kultura kroz jezik.
 • Svakodnevno čitajte zajedno: Čitanje knjiga na maternjem jeziku svakodnevno može biti od velike pomoći u održavanju jezičkih veština deteta. Birajte knjige koje su zanimljive i prilagođene uzrastu deteta kako biste održali njegovu motivaciju.
 • Organizujte jezičke igre: Igra može biti odličan način za učenje jezika. Organizujte jezičke igre poput asocijacija, slagalica ili karata s rečima na maternjem jeziku kako biste podstakli dete na aktivno učenje i upotrebu jezika.
 • Upotrebite tehnologiju: Iskoristite tehnološke resurse kao podršku u održavanju jezičkih veština deteta. Postoje mnoge jezičke aplikacije, platforme za učenje jezika i veb-stranice s jezičkim resursima koje mogu biti korisne.
 • Pohvaljujte napredak: Primetite I pohvaljujte dete za svaki napredak koji postigne u jezičkom razvoju. Ohrabrite ga i nagradite kada pokazuje inicijativu i koristi maternji jezik u komunikaciji.
 • Budite strpljivi i istrajni: Održavanje dvojezičnosti može biti dugotrajan proces. Budite strpljivi i istrajni u podsticanju deteta da koristi maternji jezik. Vaša doslednost i podrška će na kraju dati rezultate.
 • Održavajte pozitivnu atmosferu: Stvorite pozitivnu atmosferu u vezi s jezičkom upotrebom. Važno je da dete doživljava jezik kao nešto prijatno i korisno, a ne kao obavezu ili teret.
 • Uključite dete u jezičke aktivnosti van kuće: Pronađite jezičke aktivnosti van kuće u kojima će dete biti u kontaktu s drugima koji govore maternji jezik. To mogu biti jezičke grupe, radionice ili događaji u zajednici.
 • Upotrebite jezičke nagrade: Koristite jezičke nagrade kako biste ohrabrili dete da koristi maternji jezik. To može biti mali poklon, pohvala ili privilegija koju dete dobija kada koristi maternji jezik.
 • Uključite druge članove porodice: Uključite ostale članove porodice u podršku održavanju maternjeg jezika. Podstaknite ih da koriste maternji jezik u komunikaciji s detetom i da ga podrže u jezičkom razvoju.
 • Ponudite dodatnu jezičku podršku: Ako primećujete da dete ima poteškoća s jezičkim razvojem, razmotrite mogućnost pružanja dodatne jezičke podrške, kao što su privatni časovi jezika ili grupne aktivnosti usmerene na jezičke veštine.

Budite podrška!